Genieten

langs

de Linge

Lingeoever:
Arkelsedijk Gorinchem

De Arkelsedijk heeft een belangrijke plek in de historie van Gorinchem als industriestad. De dijk is van oudsher verbonden met de naastgelegen Lingewijk. Om deze verbinding tussen de Arkelsedijk en de Lingewijk weer terug te brengen, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw gebied: de Lingeoever. In dit gebied komen wonen, werken en recreëren samen tot een bruisend gebied. Hiermee wordt bijgedragen aan de woningbouwopgave van de gemeente.

Het initiatief

De ontwikkeling van de Arkelsedijk betreft een nieuw woongebied dat samengaat met nieuwe voorzieningen en de inrichting van een groene openbare ruimte. Dit gebied zal een leefbare plek worden waar vergroening en biodiversiteit aandacht krijgen. Op deze manier kunnen bewoners van Gorinchem genieten langs de Linge en kunnen nieuwe bewoners hun plek vinden.

Betrekken omwonenden en belanghebbenden

In 2021 zijn omwonenden geïnformeerd over het initiatief voor de ontwikkeling van woningbouw aan de Lingeoever te Arkelsedijk in Gorinchem door de toenmalige ontwikkelaar (Tetteroo). De ontwikkeling is daarna overgenomen door Groep Caenen Capital Fund (GCCF). GCCF heeft Mulderblauw als gedelegeerd ontwikkelaar aangesteld voor deze herontwikkeling.

In de afgelopen periode hebben wij de eerder opgehaalde informatie bestudeerd en hebben wij, in nauw overleg met GCCF en de gemeente, de eerder gemaakte plannen aangepast. Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de actuele status van de beoogde ontwikkeling en hierover met u in gesprek te gaan. Daarom organiseren wij op 6 maart aanstaande een bijeenkomst.