Participatie

Mét de omgeving

Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de actuele status van de beoogde ontwikkeling en hierover met u in gesprek te gaan. Afgelopen 12 december zijn de plannen gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis in Gorinchem. Onderstaand vindt u het verslag en de presentatie.

VerslagPresentatie

Bijeenkomst

Dit is een inloopavond waar wij (meerdere keren) een korte presentatie over het plan en de status daarvan verzorgen. Daarnaast zal er een informatiemarkt zijn waar wij samen met de initiatiefnemer, de stedenbouwkundigen en gemeente uw vragen beantwoorden en reacties ophalen. Tijdens deze informatiemarkt komen verschillende thema´s van het plan aan bod en zal ook – vanwege de directe samenhang tussen de twee ontwikkelingen – de brug over de Linge aandacht krijgen. De bijeenkomst vindt plaats op het Stadhuis Gorinchem (Stadhuisplein 1). Aanmelden voor de bijeenkomst kan via het aanmeldformulier op deze website vóór 9 december.