Resultaat van Participatie

Resultaat

De diverse participatiebijeenkomsten hebben veel input opgeleverd. Deze input is gebruikt om het plan te verbeteren en beter aan te laten sluiten op de behoeften van belanghebbenden, toekomstige gebruikers en bewoners van de LingeOever.

De ontvangen input is verzameld en vertaald naar een verslag per sessie. Dit verslag is vervolgens naast de kaders en het toen geldende ontwerp gelegd. Hierbij is gekeken naar wat geïmplementeerd kon worden en waar het plan aangepast kon worden om het beter te laten passen bij de locatie.

Op de volgende punten is er aanvullend onderzoek geweest of hebben reacties voor nieuwe inzichten gezorgd:

 • Verplaatsing van hoogte accenten bebouwing op basis van zorgen bewoners Arkelsedijk (zuidelijk deel)
 • Rekening houden in het ontwerp toegankelijkheid en inclusiviteit
 • Verzoek om onderzoek schaduwval
 • Verzoek parkeerdrukmeting in de Lingewijk
 • Onderzoek invloed komst woongebied op LingeOever Eike’s hof
 • Voorkeur indeling van het brugdek
 • Gebruik maken van erfgoed De Vries Robbé in ontwerp
 • Aanpassing aansluiting van de brug

Daarnaast heeft de participatie ook bevestigend gewerkt voor de volgende thema’s:

 • Natuur-inclusief : zowel gebouwd als in het beplantingsplan
 • Rekening houden met biodiversiteit
 • Veel groen en openbare ruimte
 • Stimuleren van fietsen en lopen
 • Behoudt van bomen Arkelsedijk
 • Kleinere appartementen om woningen betaalbaar te houden
 • Goede toegankelijkheid van het woongebied
 • Geen blokkendozen maar meer ‘speels’ ontwerp

Niet alle reacties en ideeën zijn in het ontwerp opgenomen. Sommige ideeën waren te specifiek, pasten niet binnen het landschappelijke concept, waren niet te combineren met het programma, of waren ruimtelijk niet mogelijk op deze groene locatie in het midden van Gorinchem.

Vervolg en planning

Het college heeft het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan eind 2023 ter inzage gelegd. Vanaf dat moment is het mogelijk om een zienswijze in te dienen, dit is een formele reactie op het plan.